Gender (rodová) rovnosť: 22 neprávd i faktov od Oľgy Pietruchovej

Autor: Martin Kamenský | 25.9.2013 o 10:04 | (upravené 16.10.2013 o 10:52) Karma článku: 13,65 | Prečítané:  8641x

2.diel Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming). Článok o tom, ako Oľga Pietruchová (riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVaR) naivne vysvetľuje rodovú rovnosť či gender ideológiu. O tom, ako zamlčiava, čo rodová rovnosť robí a narobila vo svete. O tom, ako strašne trpíme rodovými stereotypmi. O tom, ako žena musí s mužom bojovať a nie spolupracovať. O tom, aké slová Oľga a rodovo citlivá výchova nepoužíva: láska, blízkosť, porozumenie, budovanie vzťahov, ...

Komentujem originálny článok pani Pietruchovej. Oľga vie písať blogy, a vie veci pospájať tak, aby vyzneli hodnoverne. Jej text je kurzívou, moje poznámky klasickým fontom. O niečo vás ale poprosím: Oľgin článok si najprv prečítajte ako celok tu [1], pre ten dojem (možno) hodnovernosti, aký vo vás vyvolá.

Prečítaný ? Naozaj ? Tak pokračujte kritickým čítaním tu:

Napríklad sa na tému rodovej rovnosti povie, že je to „gender ideológia, ktorá vedie k skorej sexualizácii detí" (pozícia A) a následne sa už argumentuje iba tým, prečo je skorá sexualizácia detí zlá (pozícia B). A keďže pozícia B je všeobecne akceptovaná, protivník sa považuje za porazeného. Skutočnosť, že samotná pozícia A je nepravdivá [nepravda 1], už nikto neskúma, pretože všetci súhlasia s B.

Ale áno,  tvrdenie A, že "gender ideológia, ktorá vedie k skorej sexualizácii detí", sa tiež skúma. Oľga, tvrdíte, že to nie je pravda. Odporúčam napr. knihu nemeckej sociologičky [2] Gabriele Kuby, kde  uvádza zdroje svojich informácií. Pripájam obsah kapitoly o sexuálnej výchove, ktorá dokumentuje, že od sexuálnej výchovy sa prešlo už k sexualizácii detí (pozn. autor článku obdržal súhlas použiť obsah na svojom blogu)

foto: Sexu

(Mám až potrebu sa ospravedlniť čitateľom za nepríjemné informácie, ktoré sa na mojom blogu najbližšie dozvedia. Ale jedná sa o fakty, treba o nich hovoriť. Neskôr napíšem aj „pekné" blogy).

Vystúpenie nemeckej sociologičky na túto tému si môžete pozrieť tu [3]. Je tam aj upútavka [4], posúďte sami. Upútavka síce zachytáva tie najvypuklejšie javy, a platí aj, že v rôznych regiónoch je intenzita sex. vzdelávania rôzna (aj ten prípad odobratia detí za nenavštevovanie sex. výchovy je možno ten, kde to bolo za nenavštevovanie školy ako takej, možno iný)  ... ale snáď nechcete povedať, že si knižočku o sexe a celý systém vymyslela. Alebo že sa o (predčasnú, hormonálny a psychosexuálny vývoj predbiehajúcu) sexualizáciu detí nejedná. Prednáška v cirkevnom prostredí je posledné, čo by ma odradilo od hľadania pravdy, nakoľko súčasná vláda SR takémuto vystúpeniu priestor nedá (?!).

(Doplnené 30.9.2013:) Knihy o sexe, venované našim najmenším si všíma a názor o "krádeži detstva" vyjadruje na svojom blogu [4a] aj p. psychiater Patarák. (v časti Niektoré psychologické úvahy).

Okrem toho, gender ideológia je odmietaná aj kvôli ďalším jej praktikám. Teda neexistujú len tvrdenia A a B, ale aj C, D, E ...

„Gender ideológia" sa tak stane akýmsi diabolským konceptom, ktorý ohrozuje nielen mužov a ženy, ale aj budúcnosť našich detí... a tvrdenia je možné ľubovoľne ďalej rozvíjať a kombinovať, ...

Čo je teda vlastne na tej gender ideológii? A prečo hovoríme o rodovej rovnosti a nielen o rovnosti mužov a žien? .... Chcem sa však pokúsiť ozrejmiť, o čom je rodová rovnosť a vyvrátiť mylné tvrdenia, ktoré sa šíria konzervatívnym virtuálnym časopriestorom.

Rovnosť medzi mužmi a ženami

To je cieľ, o ktorý ide. [nepravda 2]

Oľga, cieľ je nie len rovnosť medzi mužmi a ženami, ale medzi rodmi (rodová rovnosť), sama ju hore spomínate. Dobre viete, že rodová rovnosť je aj o rovnosti LGBTI komunity (najnovšie LGBTIAQ) - svojským spôsobom. V praxi to vyzerá napr. tak, že transrodový človek (muž, ktorý sa cíti ženou), má nahý právo vstupu [5] do ženskej šatne na plavárni. Aby bola rovnosť a nie diskriminácia (nevadí, že cenou za jeho nediskrimináciu je diskriminácia desiatky žien / dievčat v šatni).

A ciele rodovej filozofie idú ďalej : napríklad zlegalizovanie tria [6] ("manželstva" 3 ľudí) v Holandsku, zlegalizovanie masturbácie na verejnosti [7] vo Švédsku, tabuizovanie výskumu homosexuality a dezinformovanie o nej (zákaz terapie pre tých, ktorí sa chcú o zmenu pokúsiť, lebo istá časť ľudí sa vylieči - www.narth.com), ... Oľga, či neviete, že za toto sa zasadzujú tí istí ľudia, ktorí sú za rodovú rovnosť ? Spravte si prieskum.  Je to celé v 1 balíku. Rodový človek je oslobodený od starého pohľadu na sexualitu.

--> Oprava pôvodnej verzie článku: Informáciu z posledných dní o schválení masturbácie na verejnosti vo Švédsku odvolávam (zlý preklad z originálu). Ako iná aktivita rodovej filozofie sa dá uviesť snaha nahrádzať pojmy "matka" a "otec" pojmami "rodič 1" a "rodič 2" v oficiálnych dokumentoch (napr. v Benátkach [8] či vo Francúzsku [9].) <--

Nie však rovnosť v zmysle rovnakosti (angl. sameness) ale rovnakého spoločenského postavenia, práv a povinností (angl. equality), prípadne férového a spravodlivého prístupu (angl. equity).

To znie príťažlivo. V dnešnom svete "práv, spravodlivosti, nediskriminácie" a aj v gender ideológii sa však zvykne zabúdať na definíciu spravodlivosti (veľmi rozumnú, už zo starovekého Grécka, prebratú do právnych systémov dodnes).

Spravodlivosť je o "rovnakom zaobchádzaní s rovnakým", a nerovnakom zaobchádzaní s nerovnakým, a primeranom zaobchádzaní s každou vecou podľa jej povahy.

Konkrétny príklad: Podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže muž prenášať bremená max. o hmotnosti (podľa veku) 45 kg, žena 15 kg. Teda - nemajú rovnaké práva a nie je to nespravodlivé, je to (veľmi) spravodlivé: zaobchádza sa tu, s mužom a ženou nerovnako, práve preto, že sú nerovnakí, podľa povahy veci. Teda -  vždy je nutné zohľadňovať rozdielnosť mužov a žien (samozrejme napr. pri základných ľudských či občianskych právach rozdielnosť nehrá rolu ;)).

Termín rovnosť pohlaví (angl. equality of sexes) však evokuje snahu o odstránenie biologických rozdielov medzi mužmi a ženami, teda rovnakosti. A to predsa vôbec nejde.

Muži a ženy sú zo svojej biologickej podstaty rôzni a táto rozmanitosť je pre spoločnosť obohacujúca. Rovnako, ako iné rozdiely vo farbe pleti, veku, sexuálnej orientácie [zavádzanie 3], rozdiely v kultúrach, náboženstvách, politických postojoch a iných atribútoch.

Neviem, prečo rozdielnosť sexuálnej orientácie nazývate, Oľga, (pre spoločnosť) obohacujúcou. Rodoví ideológovia to tvrdia, ale aj Vy? Homosexuáli sú napríklad svojou sex. orientáciou znevýhodnení tým, že nemôžu mať vlastné (spoločné) deti počaté s partnerom/kou. Vidím tu priestor na súcit.  Nie na hrdosť z obohacujúcej rozmanitosti, ako ich PRIDE pochod povzbudzuje. Ibaže by ste myslela na obohatenie z toho, že ten súcit k nim môžem cítiť.

Problémom nie sú ženy samotné

Emancipačná politika socializmu, založená na emancipácii žien a ich začlenenia do mužmi riadenej spoločnosti, priniesla síce určité výsledky najmä vo vzdelanosti a možnosti uplatnenia žien, avšak nie len pozitívne. Výsledkom takéhoto prístupu bolo dvojité zaťaženie žien - na jednej strane plné uplatnenie sa v práci, na druhej strane plné zaťaženie domácimi prácami a starostlivosťou o deti. Snáď si všetci spomíname na socialistické šlabikáre v duchu „mama varí v kuchyni, otec číta noviny" a uťahané ženy, ktoré po plnej šichte ťahali so sebou nákupy a uťahané deti z jasličiek. Ženy boli teda naoko emancipované, ale len pokiaľ neprišli domov. Emancipácia spravidla končila za dverami vlastného bytu. Spoločenské normy a úlohy určujúce životy mužov a žien sa teda vôbec nezmenili. [nepresnosť 4]

Zmenili sa v tom, ako píšete: "najmä vo vzdelanosti a možnosti uplatnenia žien". V niektorých rodinách sa zmenili aj v tom, že uvedomelí / milujúci muži "ťahali so sebou nákupy a uťahané deti z jasličiek". Z môjho pozorovania sa ale tento trend "starostlivých mužov" uplatňuje viac až o pár generácií neskôr, teda teraz. Ináč neviem, ako chcete mužov zo zákona donútiť sa starať o deti/rodinu, ak nechcú. (Psychicky zdravo vyvinutý muž sa o deti / rodinu starať chce.)

Samotné ženy takúto emancipáciu nevnímali nijako pozitívne; skôr naopak. Ukázalo sa teda, že nestačí meniť ženy samotné. Že rovnosť medzi mužmi a ženami sa nedá dosiahnuť tým, že do „štruktúr mužského sveta pridáme pár žien a pomiešame" (add women and stirr).

Stále je tu myšlienka nerovnosti medzi mužmi a ženami, na druhej strane nie je celkom jasné, ako tá rovnosť má vyzerať. Ale pomôžem si Vašimi slovami: "na jednej strane plné uplatnenie sa v práci, na druhej strane plné zaťaženie domácimi prácami a starostlivosťou o deti". Oľga, rodina bude vždy znamenať aj nutnosť obety, námahy, starostlivosti. Plne sa venovať práci a zároveň sa plne venovať rodine sa ani nedá (nechcem sa tu hrať na chytanie za slovíčka, ale asi viete ako to myslím). Obaja partneri sa musia dohodnúť na práci aj čase a spôsobe starostlivosti o rodinu.

Na druhej strane, materskú výchovu a materinský cit, emócie apod. otec nenahradí. Už len napríklad preto, že počas kojenia sa vylučuje do tela matky aj dieťaťa látka, ktorá je zodpovedná za citové puto medzi matkou a dieťaťom. Naopak, ani matka nenahradí otcovskú výchovu, ktorá - aj keď je láskyplná - je iná ako materská ... napríklad kladie nároky na dieťa ... sú o tom knihy.

Jasné, že žena sa chce realizovať aj mimo rodiny. Avšak "nenaplniť" úlohu či poslanie matky (tak isto ako úlohu a poslanie otca), so všetkým krásnym aj ťažkým, je chyba.

Absolútne najdôležitejším tu ale vidím vzťah medzi partnermi (a ich vzťah k sebe samým, uzdravenie rán / tráum detstva, mladosti ...).

V takom svete sa presadia ženy typu Margaret Thatcher, ktoré bijú mužov ich vlastnými zbraňami. Kde však zostala rozmanitosť, keď máme medzi mužmi pár tvrdých žien hrajúcich ich pravidlami? Nikde... a aké výsledky to prináša pre väčšinu žien samotných? Nijaké! [nepodložené tvrdenie 5]

Oľga, hovoríte o "väčšine žien", pre ktoré emancipačná politika nepriniesla žiadne výsledky. Pokladám to za neoverenú informáciu, možno (ne)pravdivú - bolo by sa treba opýtať žien samých. Žena pracujúca napr. ako učiteľka ten tvrdý kariérny boj britskej premiérky zvádzať nemusí.

Takéto skúsenosti ukázali, že problémom nie sú ženy ako také, ale rigídne nastavenie spoločnosťou pripisovaných úloh mužom a ženám a ich miesta vo verejnom a súkromnom priestore. Práve z tejto tézy vychádza koncept a politika rodovej rovnosti. [nepresnosť, zavádzanie 6]

Oprava: z tejto tézy vychádza koncept a politika rovnosti mužov a žien (Oľga, bežne zamieňate pojmy rodová rovnosť a rovnosť mužov a žien; robieva sa to, ale -zvlášť v rodovej teórii- neznamená to to isté)

Samozrejme, s istými nevýhodami žien v zamestnaní, platovom ohodnotení a pod. sa dá iba súhlasiť.

Pokračovanie v nasledujúcom blogu

 

Čítať predchádzajúci diel seriálu: V Amerike má nahý muž právo vstupu do ženskej šatne

Čítať nasledujúci diel seriálu: Gender (rodová) rovnosť: 22 neprávd i faktov (pokračovanie)

Zhrnutie najdôležitejších nepravdivých, nepresných či polemických tvrdení:

1. Gender ideológia vraj nevedie k (predčasnej) sexualizácii detí

2. Cieľom rodovej rovnosti (celého gender mainstreamingu) je vraj rovnosť mužov a žien.

3. Diskutabilný pohľad na materstvo, výsledky emancipácie doteraz a samotný vzťah (väčšiny) žien k nej

4. Obohatenie spoločnosti rôznou sexuálnou orientáciou (vzťah k takýmto ľuďom, ako ku všetkým, má byť samozrejme prijímajúci, nie ale povrchne nepravdivý)

 

[1] http://www.jetotak.sk/editorial/rodova-rovnost-ako-slameny-panak

[2] http://www.martinus.sk/?uItem=157134

[3] http://www.kuby.sk/zaznam-z-podujatia

[4] http://www.youtube.com/watch?v=9JqzDbEdy_g

[4a] http://patarak.blog.sme.sk/c/337965/O-gender-transgender-sexualnej-vychove-a-kradezi-detstva.html

[5] http://martinkamensky.blog.sme.sk/c/337604/V-Amerike-ma-nahy-muz-pravo-vstupu-do-zenskej-satne.html

[6] http://www.hlavnespravy.sk/holandsko-po-homosexualnych-manzelstvach-prichadza-prvy-registrovany-zvazok-troch-ludi-v-europe-so-salamunskym-nazvom-„trio-aby-sa-vyhli-polygamii/102836/

[7] http://www.cas.sk/clanok/260918/vo-svedsku-sa-zblaznili-precitajte-si-aku-nechutnost-zlegalizovali.html

[8] http://www.lifenews.sk/content/ben%C3%A1tky-zakazuj%C3%BA-term%C3%ADny-%E2%80%9Ematka%E2%80%9C-%E2%80%9Eotec%E2%80%9C

[9] http://www.washingtontimes.com/news/2012/oct/11/parent-1-and-parent-2-could-legally-replace-mom-an/?page=all

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Cynická obluda

OĽaNO hujerizuje úrady

Po tom, ako OĽaNO nanominovalo prednostov úradov, prišli s plánom, že nanominujú aj vedúcich odborov.

Dva dni nemal platiť zákaz vychádzania, o chybe vraj vláda vedela

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára.

Dobré ráno

Dobré ráno: Kotleba je navždy vodca, fašisti sa hádajú

Prečo nastal rozkol v ĽSNS.


Už ste čítali?