Bloghttp://martinkamensky.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskČo by mal rodič pred referendom vedieť o sexuálnej výchove (martinkamensky)Keď Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (SPPR) vydala učebnicu sexuálnej výchovy, pracovný list inštruoval žiakov vypracovať návod na bozkávanie, trebárs aj s neznámou osobou. Okrem užitočných informácií bolo v príručke veľa kontroverzných. Učebnica na školy nebola nakoniec distribuovaná, hlavné námietky boli typu: 1. látka nie je veľmi humánne spracovaná; 2. učebnica je ideologická, obsahuje v odporúčanej literatúre silno feministické stránky (šéfkou SPPR bola vtedy Oľga Pietruchová, terajšia riaditeľka Odboru rodovej rovnosti na MPSVR); 3. látka je podaná príliš liberálnym spôsobom; 4. absentuje zmienka o ochrane detí a mladistvých pred predčasným sexuálnym životom, s upozornením na citové zranenia a vážne následky v ďalších vzťahoch, ktoré predčasný sex prináša (zo stanoviska cirkvi). Wed, 04 Feb 2015 14:36:41 +0100https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/374204/co-by-mal-rodic-pred-referendom-vediet-o-sexualnej-vychove.html?ref=rssO sporoch v rodovej rovnosti (pokračovanie). (martinkamensky)Článok napísaný viac pre tých, ktorí problematike rozumejú či sledujú proces prípravy Celoštátnej stratégie ľudských práv.Sun, 09 Mar 2014 12:50:51 +0100https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/350811/O-sporoch-v-rodovej-rovnosti-pokracovanie.html?ref=rssEurópska Komisia o rodovej rovnosti a spory okolo gender (martinkamensky)Rodová rovnosť má byť o spoločenskej rovnosti žien a mužov. Táto téma je ale podozrivá na ideologické zneužívanie. Spory sa vedú už o terminológii...  Medzičasom prišla odpoveď Európskej Komisie, že pojmy „rovnosť mužov a žien" a „rodová rovnosť" sú ekvivalentné. Štátna stránka Odboru rodovej rovnosti odpoveď Európskej Komisie zverejnila a v úvode zaklamala, že „kritici rodovej rovnosti" .... Správne malo byť „kritici rodovej ideológie". Skutočnú rodovú rovnosť nikto nekritizuje, len riaditeľka odboru sa stále tvári, že nevie, o čo ide. [ Článok napísaný viac pre tých, ktorí problematike rozumejú či sledujú proces prípravy Celoštátnej stratégie ľudských práv. ]Sat, 08 Mar 2014 09:12:30 +0100https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/350810/Europska-Komisia-o-rodovej-rovnosti-a-spory-okolo-gender.html?ref=rssPrečo SMER 3-krát cúvol:ideológia rodovej rovnosti, pastiersky list (martinkamensky)Prvým politickým cúvnutím SMERu bolo odloženie prijatia Statégie ľudských práv v jej znení v septembri 2013. Proti Stratégii sa zdvihla nečakane silná vlna odporu. Druhým cúvnutím bolo odloženie ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru (o násilí na ženách) oznámené v decembri 2013, po námietkach 105 organizácií. Za tretie cúvnutie sa dá považovať aj zaskočenosť a nezačatie otvorenej diskusie s biskupmi o pastierskom liste.  Ten priamočiaro povedal, že do ušľachtilých termínov spojených s rodovou rovnosťou sa vkladá nezdravý obsah, ale asi nebol dosť konkrétny. Konkrétnosť si dáva za cieľ tento blog. [8.diel Seriálu o rodovej rovnosti - gender mainstreaming]Tue, 07 Jan 2014 14:11:30 +0100https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/345964/Preco-SMER-3-krat-cuvolideologia-rodovej-rovnosti-pastiersky-list.html?ref=rssHomosex. rodina? Dieťaťu môže mnohokrát poskytnúť viac ako tradičná (martinkamensky)V pondelok bol článok s týmto názvom uverejnený na slovenskom portáli s vysokou čítanosťou. Pojednáva o tom, že slušný gay (lesbický) pár poskytne deťom lepšie podmienky ako rozvrátený pár muž a žena (alkoholizmus, bitka a pod.). To uvádza aj na začiatku aj na konci. V tele článku je ale tzv. skrytá reklama. Článok konštatuje, a už sa neodvoláva na rozvrátenú rodinu, ale na (normálnu) tradičnú, že deti z homosex. rodín sú na tom lepšie. Iné výskumy si článok nevšíma. [7.diel Seriálu o rodovej rovnosti - gender mainstreaming ]Thu, 17 Oct 2013 16:05:25 +0200https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/339913/Homosex-rodina-Dietatu-moze-mnohokrat-poskytnut-viac-ako-tradicna.html?ref=rssSex, gender, ilúzia a klamanie od detstva (martinkamensky)Gender je pre nás nové, tajomné slovo. Niekedy je synonymom slova sex. Niektorí sa boja akejsi pohlavnosti, ktorú si človek môže zvoliť/meniť. Iní ho spájajú s rodovou rovnosťou alebo s tzv. gender ideológiou. A nakoniec riaditeľka Odboru rodovej rovnosti sa nechala počuť, že pojmu gender na Slovensku nikto poriadne nerozumie:). Pri troche námahy mu budete rozumieť lepšie ako sexu:) Článok (zďaleka nielen) pre mládež. [6.diel Seriálu o rodovej rovnosti – gender mainstreaming]Mon, 14 Oct 2013 09:51:16 +0200https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/339650/Sex-gender-iluzia-a-klamanie-od-detstva.html?ref=rssV Nórsku sa majú ženy najlepšie (veda vyvrátila vplyv rodu-gender) (martinkamensky)V Nórsku sa majú ženy najlepšie. Aj muži. Nórsko je vedúca krajina v uplatňovaní rovnosti príležitostí mužov a žien. Nórsko získalo najvyššie hodnotenia v kategóriách ako: flexibilný pracovný čas, možnosť zosúladiť pracovný a rodinný život, možnosť mať deti v podnikovej škôlke, možnosť voľby zamestnania bez limitovania predsudkami o tom, či sa jedná o "mužskú" alebo "ženskú" prácu, možnosť uplatnenia sa žien v politike a riadiacich funkciách, rovnaké ohodnotenie mužov a žien, výška príspevku na rodičovskej "dovolenke" ... Kto by nechcel byť Nórkou/-om ? [ 5.diel Seriálu o rodovej rovnosti - gender mainstreaming ]Mon, 07 Oct 2013 12:57:32 +0200https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/339146/V-Norsku-sa-maju-zeny-najlepsie-veda-vyvratila-vplyv-rodu-gender.html?ref=rssDoplnok do 22 (martinkamensky)4.diel Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming) V predchádzajúcich 2 článkoch som komentoval článok pani Pietruchovej o rodovej rovnosti a 22 nepravdách i faktoch, došiel som k číslu 16. Zvyšných 6 spomeniem postupne na ďalších blogoch, lebo komentovanie zvyšnej časti Oľginho článku nie je celkom vhodný štýl pre písanie blogu. Aby som ostal verný názvu (dokončeniu 22-ky), doplním výpočet 6 bodov tu:Sat, 05 Oct 2013 23:59:35 +0200https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/339038/Doplnok-do-22.html?ref=rssGender (rodová) rovnosť: 22 neprávd i faktov (pokračovanie) (martinkamensky)3.diel Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming). Článok o tom, ako Oľga Pietruchová zjednodušene vysvetľuje rodovú rovnosť. O tom, ako sa ženami a mužmi vraj nerodíme, ale stávame. O tom, ako strašne trpíme rodovými stereotypmi. O tom, ako žena musí s mužom bojovať a nie spolupracovať. Nie o láske, porozumení, budovaní vzťahov, hľadaní spoločnej reči a uplatnení svojej rozdielnosti ... Článok je pokračovaním svojej 1. časti. Text p. Pietruchovej je kurzívou, moje komentáre klasickým fontom.Tue, 01 Oct 2013 23:30:46 +0200https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/338746/Gender-rodova-rovnost-22-nepravd-i-faktov-pokracovanie.html?ref=rssGender (rodová) rovnosť: 22 neprávd i faktov od Oľgy Pietruchovej (martinkamensky)2.diel Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming). Článok o tom, ako Oľga Pietruchová (riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVaR) naivne vysvetľuje rodovú rovnosť či gender ideológiu. O tom, ako zamlčiava, čo rodová rovnosť robí a narobila vo svete. O tom, ako strašne trpíme rodovými stereotypmi. O tom, ako žena musí s mužom bojovať a nie spolupracovať. O tom, aké slová Oľga a rodovo citlivá výchova nepoužíva: láska, blízkosť, porozumenie, budovanie vzťahov, ...Wed, 25 Sep 2013 10:04:37 +0200https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/338280/Gender-rodova-rovnost-22-nepravd-i-faktov-od-Olgy-Pietruchovej.html?ref=rssV Amerike má nahý muž právo vstupu do ženskej šatne (martinkamensky)1.diel Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming) V Amerike, v štáte Washington, začal chodievať nahý 45 ročný muž, menom Colleen Francis, do dievčenských šatní na štátnej univerzitnej plavárni. Študentky sa opakovane naňho sťažovali, až ho napokon plavecký tréner z dievčenskej prezliekárne vyhodil a zavolal políciu. Ako to dopadlo ? Tréner sa musel Colleenovi za vyhodenie ospravedlniť.Tue, 17 Sep 2013 14:00:00 +0200https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/337604/V-Amerike-ma-nahy-muz-pravo-vstupu-do-zenskej-satne.html?ref=rssLGBTI, rodová rovnosť – kedy vášne nahradí diskusia ? (martinkamensky)Úvodný článok do Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming). V spoločnosti sa čoraz častejšie skloňujú slovné spojenia ako rodová rovnosť, uplatňovanie rodového hľadiska, rovnosť príležitostí mužov a žien, ... atď. S týmto súvisia aj snahy upravovať legislatívu a zavádzať tieto pojmy do vzdelania (aj povinného školského). Často sa tieto pojmy spájajú s ľudskými právami (najmä s právami sexuálne inak orientovaných menšín ).Mon, 16 Sep 2013 22:04:44 +0200https://martinkamensky.blog.sme.sk/c/337596/LGBTI-rodova-rovnost-kedy-vasne-nahradi-diskusia.html?ref=rss